18
kwi  2019

VIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się VIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Funkcjonowanie jednostek pracujących na rzecz rolników w zakresie dopłat: ARiMR, ODR oraz zaopatrzenia rentowego i emerytalnego –KRUS.
 6. Sprawozdanie z działalności MGOPS w Kolbuszowej za rok 2018.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2018 rok dla Gminy Kolbuszowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/88/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/87/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019 – 2029.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa- montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026".
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej ustanowienia ulicy Janka Bytnara w Kolbuszowej strefą wolną od dymu tytoniowego za zasługującą na uwzględnienie.
 18. Sprawy różne.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2020-05-25 15:26
 • |
 • Licznik odwiedzin: 6 611 049