14
gru  2017

XLIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 08:30 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XLIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.
 4. Informacja o Zarządzeniach Burmistrza wydanych w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2026.
 7. Podjęcie uchwały budżetowej MiG Kolbuszowa na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2018 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2018 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 15. Interpelacje i wolne wnioski.

                                 Uroczysta część sesji – godz. 10.30

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2018-12-17 12:16
 • |
 • Licznik odwiedzin: 3 322 506