06
wrz  2017

Ogłoszenie o obowiązku wniesienia III raty "opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2017"


Urząd Miejski w Kolbuszowej przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na handel napojami alkoholowymi, łącznie z piwem, o obowiązku dokonania wpłaty III raty opłaty alkoholowej za 2017 r.

Opłatę należy uiścić w terminie do 30 września 2017 r.

Niedokonanie opłaty powoduje wygaśnięcie zezwolenia.
W przypadku niedokonania opłaty alkoholowej do dnia 30 września 2017 r., zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 30 września 2017 r., nie wniesie raty opłaty alkoholowej powiększonej o 30% opłaty rocznej.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezapłacenia III raty opłaty alkoholowej może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej pokój nr 24, II piętro lub telefonicznie pod nr 17  2271 333,  wew. 348.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-03-20 13:20
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 852 660