28
lip  2017

XLII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 4 sierpnia 2017 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XLII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja o zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej wydanych w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gm. Kolbuszowa na 2017 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2018 rok na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa altany rekreacyjnej i zagospodarowanie terenu wokół niej na potrzeby społeczności lokalnej i osób korzystających ze stawów w Weryni".
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Kolbuszowa, a Polskim Związkiem Wędkarskim Oddział Rzeszów w celu wspólnej realizacji zadania pn. "Budowa altany rekreacyjnej i zagospodarowanie terenu wokół niej na potrzeby społeczności lokalnej i osób korzystających ze stawów w Weryni" w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" ...
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do VIII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gm. Kolbuszowa położonej w Widełce (działka nr 1480/63).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gm. Kolbuszowa położonej w Widełce (działka nr 3300/128).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gm. Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej własności gm. Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ul. Piłsudskiego.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 15. Interpelacje i wolne wnioski.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2019-01-22 11:35
 • |
 • Licznik odwiedzin: 3 503 212