12
maj  2017

XL sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 25 maja 2017 r. o godz. 08.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XL sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.
 4. Informacja Burmistrza Kolbuszowej o wydanych zarządzeniach w okresie między sesjami.
 5. Informacja z działalności PUP w Kolbuszowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kolbuszowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kolbuszowej z tytułu wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Żytniej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Wojska Polskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości lokalowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w bloku komunalnym w Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego 6/10/26.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Kolbuszowa.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 14. Interpelacje i wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2018-12-14 14:39
 • |
 • Licznik odwiedzin: 3 310 403