07
lis  2016

ZMIANY W PODATKACH LOKALNYCH


Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, iż decyzją Rady Miejskiej w Kolbuszowej podjęte zostały uchwały określające wysokość stawek podatkowych, jakie będą obowiązywały w mieście i gminie Kolbuszowa w 2017 roku.

Mając na uwadze sytuację ekonomiczną mieszkańców naszej Gminy, zarówno osób fizycznych jak i prawnych, stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych pozostały na poziomie lat 2014-2016.

Nie uległy zmianie formularze podatkowe na podatki lokalne obowiązujące w naszej Gminie.

 

Informujemy, iż z uwagi na zwiększające się co roku zaległości podatkowe w podatkach lokalnych, dotyczące nieruchomości należących do osób zmarłych, Gmina Kolbuszowa będzie starała się ustalić spadkobierców tych osób i zobligować ich do przeprowadzenia postępowań spadkowych. Docelowo postępowania te będą inicjowane przez Gminę na koszt potencjalnych spadkobierców. Jednocześnie prosi się spadkobierców, aby również z własnej inicjatywy występowali do odpowiednich organów z wnioskami o regulację stanu prawnego tych nieruchomości. Zwlekanie w kwestii tych regulacji prowadzi do zwiększenia zaległości podatkowych oraz niepotrzebnych komplikacji. 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-05-22 04:09
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 237 717