Pasja to najlepszy motyw do działania


Młodzieżowa Rada Miejska 

Wtorek 27.02.2018r. był dniem IX sesji MRM. Posiedzenie to rozpoczęliśmy od spotkania z panem burmistrzem Janem Zubą oraz nowo wybranym sekretarzem gminy. Zwracając się do młodych radnych, pan burmistrz w ciepłych, pełnych uznania słowach odniósł się do inicjatyw i działań podejmowanych przez radę. Następnie przedstawił nam pana Krzysztofa Matejka, który od niedawna zajmuje stanowisko sekretarza gminy. Po spotkaniu z panem burmistrzem przystąpiliśmy do realizacji kolejnych punktów naszego posiedzenia. Pani Danuta Jadach przypomniała harmonogram kolejnej edycji akcji charytatywnej „Okaż serce – podziel się”- zbiórka słodyczy i przyborów szkolnych dla dzieci z Ukrainy. Pan Paweł Michno przedstawił projekt organizacji „Marszu na orientację”. Ważnym punktem spotkania była aktualizacja statutu MRM, który po przeanalizowaniu dotychczasowych zapisów, przedyskutowaniu i przegłosowaniu proponowanych zmian został uaktualniony. Dużą pomocą w tym zakresie służył pan sekretarz czuwając nad poprawnością prawną tworzonego dokumentu, za co składamy serdeczne podziękowania panu Krzysztofowi. Kończąc posiedzenie powołaliśmy osoby odpowiedzialne za przygotowanie regulaminu, innowacyjnej gry miejskiej, mającej na celu przyjazne dzieciom przybliżenie instytucji samorządu lokalnego i zadań przez nie wykonywanych. W najbliższym czasie planujemy także przeprowadzenie konkursu plastycznego pt. „ Prawa i obowiązki dziecka we współczesnym świecie”. Laureatów poznamy już w kwietniu. Pełni zapału i werwy będziemy realizować podjęte zamierzenia. Cieszy fakt, że zawsze możemy liczyć w tym zakresie na fachową pomoc i wsparcie zarówno władz samorządowych, pracowników gminy jak i nauczycieli sprawujących opiekę nad członkami MRM.

 

Opiekun MRM
Lucyna Urban

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-07-17 09:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 581 838