„Czasami trzeba zaryzykować – jeśli się chce osiągnąć sukces”


„Czasami trzeba zaryzykować – jeśli się chce osiągnąć sukces” 

Ferie, to czas wolny od nauki dlatego szkoły, kluby sportowe, instytucje kulturalne proponują młodym ludziom różne formy spędzania wolnego czasu, rozwijania swoich zainteresowań. Wpisując się w ten scenariusz 18.01.2017r. MRM zorganizowała Gminny Turniej Piłki Halowej – drużyn mieszanych. Tym razem gościny użyczył nam Zespół Szkół nr 2 w  Kolbuszowej. W turnieju uczestniczyło 7 zespołów ze szkół podstawowych . Każda drużyna składała się z 4 zawodników grających w polu i bramkarza. Nad przebiegiem rozgrywek od strony sportowej czuwali pan Michał Franczyk i Robert Szalony –nauczyciele ZS nr 2 w Kolbuszowej. Mimo determinacji i nieodpartej chęci wygrania wszystkie drużyny grały fair play, bo przede wszystkim chodziło o dobrą zabawę. Po zakończeniu rozgrywek ogłoszono wyniki, które przedstawiają się następująco:

  • I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej
  • II miejsce – Szkoła Podstawowa w Kupnie
  • III miejsce – Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej

Zwycięzcy i uczestnicy turnieju odebrali nagrody (ufundowane przez MRM) z rąk Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej pana Krzysztofa Kluzy, który pogratulował organizatorom wspaniałego pomysłu, a młodzieży sukcesów i gry fair play, bo przestrzeganie tej zasady wbrew pozorom nie jest łatwe, zwłaszcza gdy chce się wygrać. Miłe i pełne sympatii słowa do zebranych (drużyn i opiekunów) skierował pan dyrektor Jerzy Sitko- gospodarz obiektu stwierdzając, że optymizmem napawa fakt tak licznego udziału młodzieży w rozgrywkach co może zaowocować wielkimi karierami sportowymi w przyszłości.

Podsumowując ten dzień pełen emocji oraz wysiłku fizycznego chciałabym podziękować wszystkim, którzy chętnie i bezinteresownie pomogli nam w organizacji tego turnieju: Panu Burmistrzowi Janowi Zubie i jego zastępcy panu Markowi Gilowi, pracownikom Gminy- pani Sekretarz Barbarze Bochniarz oraz panu Stanisławowi Zuber – Skarbnikowi Gminy. Słowa podziękowania kieruje także do pana Grzegorza Romaniuka -Prezesa Fundacji na rzecz rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej. Bardzo dziękuję także Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej panu Krzysztofowi Kluzie, który mimo wielu zajęć i obowiązków znalazł czas, by uczestniczyć w zmaganiach sportowych naszej młodzieży.

Dziękuję serdecznie panu dyrektorowi i pracownikom ZS nr 2 w Kolbuszowej za udostępnienie sali gimnastycznej, przyjęcie nas w swe gościnne progi i pomoc w sprawnym przeprowadzeniu turnieju. Słowa podziękowanie należą się opiekunom drużyn sportowych, którzy swym zaangażowaniem i ogromem pracy w znaczący sposób przyczynili się do organizacji tych zawodów.                                                                                                    

Opiekun MRM
L.Urban

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-12-14 09:37
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 308 466