Werynia


Budynek OSP Werynia 
Werynia (4) 
2015-11-13

Werynię pod względem obszaru - 1 949 ha oraz liczby mieszkańców - ponad 1500 zalicza się do większych miejscowości Gminy Kolbuszowa. Ta rolnicza wioska założona pod koniec XV w. przez Mikołaja Kolbuskiego położona jest 3 km na wschód od Kolbuszowej.

Przez wieś przepływa mała rzeczka Białkówka. Ponadto na jej terenie znajdują się częściowo zarybione stawy, gdzie m.in. można złowić karpia i szczupaka. Łączna powierzchnia akwenu łowieckiego wynosi 11,5 ha.

W Weryni występują tereny o szczególnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych. Wieś posiada kilka obiektów, które zostały wpisane do rejestru zabytków, są to w większości pozostałości po zespole pałacowym takie jak zabudowania dawnego folwarku oraz pochodzący z 1867 r spichlerz.

Na skraju wsi, stykając się z laskiem weryńskim wzrok przykuwa park podworski ze starym drzewostanem. Na 16-hektarowym parku znajdują się kilkusetletnie dęby, szypułkowe, lipy i jesiony. W parku z pewnością godny zwiedzenia jest secesyjny Pałac Tyszkiewiczów. Wzniesiony został w 1900 roku wg projektu krakowskiego architekta Tadeusza Stryjeńskiego. Front budynku zdobi relief orła trzymającego dwie tarcze z herbem Leliwa – Tyszkiewiczów i Tarnowskich. Obecnie w pałacu mieści się filia Uniwersytetu Rzeszowskiego.  

Za parkiem wzdłuż rzeki Białkówki ciągnie się kilka stawów. Przed głównym budynkiem Zespołu Szkół stoi murowana, neogotycka kaplica dworska, wzniesiona w 1873 roku. Wewnątrz kaplicy znajdują się cztery późnobarokowe rzeźby Ojców Kościoła. Przy głównej trasie, na łuku drogi stoi niewielka przydrożna kapliczka z I połowy XIX wieku z rzeźbą św. Jana Nepomucena.

Do najważniejszych skupiających społeczność lokalną obiektów edukacji i kultury znajdujących się na terenie wsi zalicza się: przedszkole, szkołę podstawową im. Kpt. Józefa Batorego, Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych, Zamiejscowy Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, remizę OSP, stadion sportowy LZS „Werynianka” Werynia, kościół parafialny p.w. Św. Maksymiliana Kolbe, bibliotekę, Wiejski Dom Kultury.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-03-16 15:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 085 319