Kupno


Zespół Szkół w Kupnie 
2015-11-12

Kupno znajduje się 6 km na południowy - wschód od Kolbuszowej. Miejscowość powstała pod koniec XVI wieku, w pierwszej fazie osadnictwa, która charakteryzowała się intensywnym wykorzystywaniem zasobów puszczy.

Miejscowość ta w granicach administracyjnych obejmuje teren o powierzchni łącznej ok. 1254 ha i liczy ponad 1500 mieszkańców

Wieś posiada szkołę podstawową i gimnazjum, remizę OSP i aktywne Koło Gospodyń Wiejskich. W centrum znajduje się przedszkole z ciekawym i obszernym placem zabaw.

Wśród najważniejszych zabytków Kupna znajduje się zabytkowy kościół z początku XX w. Jest to murowana neogotycka budowla, którą od wewnątrz zdobi neoromański ołtarz główny z  1925 roku z trójnawowym wnętrzem z transeptem. Kościół został wzniesiony w latach 1914-1920. Na zewnątrz świątynia posiada dużo ceglanych elementów ozdobnych takich jak: łukowo zamknięte okna, obramienia, trójskokowe szkarpy, profilowane gzymsy. Dach kryty jest blachą z wieżyczką, nakrytą strzelistym ostrołukowym hełmem. Obok kościoła znajduje się ażurowa dzwonnica

Ciekawym obiektem jest usytuowana przy drodze Kolbuszowa – Rzeszów zabytkowa, dwukondygnacyjna XIX-wieczna kapliczka wzniesiona na planie kwadratu oraz figura św. Józefa.

W okolicach Kupna znajduje się Góra Królewska (266 m n.p.m.) - najwyższe wzniesienie w okolicy.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-02-23 14:04
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 986 406