Kolbuszowa Górna


Centrum Kultury Wsi w Kolbuszowej Górnej 
2015-11-12

Kolbuszowa Górna wydzieliła się z miasta Kolbuszowa na początku XVIII w. i liczy niewiele ponad 300 lat. Wieś położona jest przy ważnym szlaku komunikacyjnym – drodze krajowej nr. 9 relacji Radom – Barwinek. Oprócz drogi krajowej biegnie droga powiatowa oraz sieć dróg gminnych. Wzdłuż drogi od Kupna do Kolbuszowej płynie rzeczka, która nazywa się Górnianka i w Kolbuszowej zasila wody Nilu.

Liczy ponad 2800 mieszkańców i zajmuje 1843 ha.

Kolbuszowa Górna ma charakter rolniczy, ale oprócz gospodarstw rolnych część mieszkańców zajmuje się działalnością gospodarczą. Na terenie wsi działa wielu artystów ludowych, którzy zajmują się malarstwem, meblarstwem artystycznym, rzeźbiarstwem, kowalstwem.

W Kolbuszowej Górnej funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów, Centrum Kultury Wsi, przy którym działa Zespół Ludowy Górniacy, Zespół Pieśni i Tańca Górna, Zespół Taneczny Bene Dance, Zespół Tańca Nowoczesnego, Zespół Śpiewający Barwy Jesieni, Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Tenisa Stołowego Spartakus, Ochotnicza Straż Pożarna.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-03-22 15:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 102 877