Domatków


Budynek OSP Domatków 
2015-11-03


Osada licząca około 300 lat, wyodrębniona w XVII w. z terenów Kamionki.

We wsi występują tereny o szczególnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, bogate w ciekawą faunę i florę. Występują tam lekko sfalowane, pagórkowate wierzchowiny, przedzielone od siebie dolinami. Przez wieś przepływa rzeka Nil.

Miejscowość ta w granicach administracyjnych obejmuje teren o powierzchni łącznej ok. 944 ha. Obecnie Domatków zamieszkuje ponad 1000 mieszkańców.

We wsi funkcjonuje szkoła podstawowa, kościół, świetlica, WDK, dom strażaka, remiza OSP.

Oprócz prowadzenia gospodarstw rolnych mieszkańcy tej wsi zajmują się też działalnością gospodarczą. Na terenie miejscowości istnieje około 40 podmiotów gospodarczych, zajmujących się głównie handlem, produkcją i usługami.

Wieś na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat posiadała kilka obiektów, które zostały wpisane do rejestru zabytków.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-02-20 09:13
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 967 810