Bukowiec


Budynek OSP Bukowiec 
2015-11-03

Bukowiec znajduje się 4 km na południe od Kolbuszowej. Miejscowość wyodrębniona została z obszaru Kolbuszowej w połowie XVII wieku. Obecnie wieś obejmuje obszar 297 ha i liczy ponad 370 mieszkańców. Na jej terenie swoje źródła czerpie rzeka Tuszymka – jedna z najczystszych rzek na Podkarpaciu.

WXIX w. i na początku XX wieku Bukowiec słynął z wyrobów bednarskich, natomiast w połowie XX wieku wioska poszczycić się mogła twórczością miejscowych malarek ludowych których "makaty" i "dywany" na papierze pakunkowym i brystolu można do dzisiaj podziwiać w wielu polskich muzeach.

W chwili obecnej na terenie wsi obiektem pełniących funkcję kulturalną i skupiających życie społeczne lokalnego środowiska jest świetlica wiejska, szkoła podstawowa, filia biblioteki oraz remiza OSP. Aktywnie działa Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń Wiejskich.

Miejscowość posiada jeden obiekt wpisany do rejestru zabytków jest to zagroda składająca się z drewnianej stodoły oraz stajni powstałe w XIX wieku.

W Bukowcu występują tereny o szczególnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-04-20 14:09
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 219 706