Przebudowa części Szkoły Podstawowej w Hucie Przedborskiej - Dzienny dom „Senior+”


Inwestycja obejmuje roboty rozbiórkowe i budowlane, wykonanie posadzek, tynków i ocieplenia, remont pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną instalacją gazową, elektryczną oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto planuje się budowę 13 miejsc postojowych. Po remoncie budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku będzie dostępna m.in. sala komputerowa, biblioteka, sala telewizyjna, sala ćwiczeń i rehabilitacji.

Wartość zadania to ponad 786 tys. zl. 

Termin zakończenia listopad 2017.

Dotację z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 300 000 złotych.

1. SIERPIEŃ 2017
2. LISTOPAD 2017
3. GRUDZIEŃ 2017

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-03-16 15:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 085 309