Inwestycje


We wrześniu rozpoczęły się prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Weryni o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem oraz zespół przedszkola. W dobudowanej części znajdować się będzie sala gimnastyczna z zapleczem szatniowo – sanitarnym zlokalizowanym w łączniku, w skład którego wchodzi: szatnia męska, umywalnia męska, WC, pokój trenera, umywalnia/szatnia oraz korytarz a także budowa przedszkola, budowa zjazdu publicznego, wykonanie placów, dróg i chodników oraz nasadzenie zieleni.

Planowany termin ukończenia inwestycji to koniec czerwca 2016 roku.  

1. WRZESIEŃ 2014

      

2.  PAŹDZIERNIK 2014

      

3. GRUDZIEŃ 2014

      

4. LUTY 2015

      

5. MARZEC 2015

      

6. KWIECIEŃ 2015

      

7. MAJ 2015

      

8. CZERWIEC 2015

      

9. LIPIEC 2015

      

10. SIERPIEŃ 2015

      

11. WRZESIEŃ 2015

      

12. PAŹDZIERNIK 2015

      

13. LISTOPAD 2015

        

14. GRUDZIEŃ 2015

          

15. LUTY 2016

         

16. MARZEC 2016

         

17. KWIECIEŃ 2016

         

18. MAJ 2016

         

19. CZERWIEC 2016

         

20. LIPIEC 2016

         

21. SIERPIEŃ 2016

         

22. WRZESIEŃ 2016

         

23. PAŹDZIERNIK 2016

        

24. LISTOPAD 2016

        

25. GRUDZIEŃ 2016

      

Modernizacja ponad 3 km odcinka ul. Wolskiej obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy i kanalizację sanitarną z przyłączami w rejonie Parku Etnograficznego oraz przebudowę gazociągu.

Ponadto wykonanie nawierzchni, zjazdy, pobocza, krawężniki, chodniki z kostki brukowej, regulację rowów, poszerzenie chodnika z funkcją ścieżki rowerowej oraz oznakowanie.

Całkowity koszt modernizacji drogi wyniesie ponad 2,5 mln. Środki na realizację inwestycji pochodzą ze środków gminy, z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 oraz UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. SIERPIEŃ 2016

                        

2. WRZESIEŃ 2016

                        

3. PAŹDZIERNIK 2016

                        

4. LISTOPAD 2016

                        

5. GRUDZIEŃ 2016

                       

W ramach projektu powstało boisko o wymiarach 48mx25m z nawierzchnią trawy syntetycznej obejmujące pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej oraz boisko do koszykówki, dwa boiska do siatkówki i kort tenisowy. Ponadto boiska zostały ogrodzone i oświetlone. Teren został ukształtowany i zagospodarowany. Na placu stanęły dwurzędowe trybuny na 100 miejsc.

Inwestycja finansowana jest ze środków budżetu gminy z udziałem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej.

Koszt inwestycji 310 tys. zł.

1. CZERWIEC 2016

                                            

2. SIERPIEŃ 2016

                                            

3. WRZESIEŃ 2016

                                            

Przebudowa ul. 22 lipca na odcinku 700 m. w zakresie wykonania nowej nawierzchni. Prace zakończyły się w październiku. Koszt blisko 267 tys. zł.

1. WRZESIEŃ 2016

                                              

2. PAŹDZIERNIK 2016

                                              

Prace polegały na przebudowie istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej oraz odtworzeniu nawierzchni chodników z kostki, parkingu o nawierzchni asfaltowej, trawników z zasianiem trawy. Koszt inwestycji ponad 190 tys. zł.

1. LIPIEC 2016

                              

2. SIERPIEŃ 2016

                              

Jest to kontynuacja chodnika wykonanego w poprzednich latach. Chodnik powstał na odcinku ok. 600 metrów w stronę kościoła. Koszt inwestycji wyniósł ponad 120 tys. zł.

1. CZERWIEC 2016

                                                     

2. LIPIEC 2016

                                                     

Zakres prac:

Roboty są prowadzone na odcinku od ronda na drodze wojewódzkiej nr 875 relacji Mielec-Leżajsk do skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju.

Przebudowane zostaną 4 skrzyżowania. Powstaną 92 miejsca postojowe, chodnik z kostki brukowej po obu stronach ulicy, dwukierunkowa ścieżka rowerowa od ul. Wojska Polskiego w stronę ronda na drodze wojewódzkiej. Inwestycja obejmuje również budowę 3 azyli i 2 zatok autobusowych. Pojawi się nowe oświetlenie, ławki oraz urządzona od nowa zieleń dekoracyjna. Zwiększy się również przepustowość na skrzyżowaniu z ul. Obrońców Pokoju – wykonany zostanie dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających w lewo.

Koszt - 1,8 mln zł

Dofinansowanie - 555 tys zł

Termin zakończenia – koniec września

1. MAJ 2017
2. CZERWIEC 2017
3. LIPIEC 2017
4. SIERPIEŃ 2017

5. WRZESIEŃ 2017
6. PAŹDZIERNIK 2017

Inwestycja obejmuje roboty rozbiórkowe i budowlane, wykonanie posadzek, tynków i ocieplenia, remont pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną instalacją gazową, elektryczną oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto planuje się budowę 13 miejsc postojowych. Po remoncie budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku będzie dostępna m.in. sala komputerowa, biblioteka, sala telewizyjna, sala ćwiczeń i rehabilitacji.

Wartość zadania to ponad 786 tys. zl. 

Termin zakończenia listopad 2017.

Dotację z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 300 000 złotych.

1. SIERPIEŃ 2017
2. LISTOPAD 2017
3. GRUDZIEŃ 2017

W inwestycji planuje się realizację pięciu zadań polegających na wykonaniu robót tj.:

- budowie kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej – etap III na obszarze zlewni pompowni P2, na obszarze od ul. św. Brata Alberta w kierunku Nowej Wsi – na południe od drogi powiatowej teren położony w mieście Kolbuszowa oraz na północ od drogi powiatowej – teren położony w miejscowości Nowa Wieś oraz w Kolbuszowej Dolnej na północ od ul. Partyzantów

- przebudowie istniejącego systemu kanalizacyjnego na rozdzielczy w mieście Kolbuszowa w rejonie ulic Partyzantów, Nadziei, E. Dębowskiego, J. Goslara, S. Żeromskiego, ks. A. Dunajeckiego, I. Krasickiego, W. Broniewskiego, J. Słowackiego, M. Konopnickiej, Kazimiera Wielkiego, Krótkiej, Jagiellońskiej, A. Zawadzkiego, Obrońców Pokoju, Piłsudskiego, Targowej, Zielonej, Nowe Miasto

Koszt – 15 mln zł

Dofinansowanie - 8 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Termin zakończenia - 2019

1. PAŹDZIERNIK 2017
2. LISTOPAD 2017

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-03-23 13:28
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 106 334