Gmina w liczbach


Powierzchnia Gminy 171 km2
Powierzchnia Miasta 749 ha
Ludność ogółem 24831
Miasto Kolbuszowa 9109

 Miasto Kolbuszowa  9109
 Sołectwo /wieś  liczba ludności
 Bukowiec  376
 Domatków  1033
 Huta Przedborska
 292
 Kłapówka  215
 Kolbuszowa Dolna
 2196
 Kolbuszowa Górna
 2812
 Kupno  1540
 Nowa Wieś
 753
 Poręby Kupieńskie  266
 Przedbórz  897
 Świerczów  595
 Werynia  1531
 Widełka  2318
 Zarębki  898
   
 Razem:  24831*
* stan na dzień 31.12.2016r.

 

Podmioty gospodarcze działające na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa wg stanu na dzień 30 listopada 2016r.

ogółem 1953
działalność produkcyjna 214
budownictwo 289
handel i naprawy 493
transport i gospodarka magazynowa 158
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 25
usługi 383
ochrona zdrowia, pomoc społeczna 138
administracja, obrona narodowa 27
oświata 82
pozostała działalność 144

 

Odległość miast

KOLBUSZOWA Rzeszów 30 km
Mielec 27 km
Tarnobrzeg 45 km
Kraków 150 km
Warszawa 285 km
Medyka 125 km
Barwinek 125 km

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2017-12-15 15:03
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 782 555