Paul Anselin


Paul Anselin 

Paul Anselin - Uchwała z dnia 28 czerwca 2000r nr XXV/208/2000


Urodzony w dniu 28.08.1931 - po maturze rozpoczął studia prawnicze na uniwersytecie w Paryżu , w czasach studenckich był przewodniczącym związku studentów sympatyków i popierających Charles 'a de Gaulle, następnie kontynuował studia w Wyższej Szkole Oficerskiej w St. Cyr ( miasteczko w pobliżu Paryża) po ukończeniu szkoły oficerskiej w 1956r. przyjęty do oddziału spadochroniarzy, desantu powietrznego, i z ta jednostką wyruszył na wojnę do Algierii. - udział w wojnie Algierii w latach 1956-1962 , tam zawiązała sie znajomość z Jaques Chirac , w dramatycznych dla pana Anselin okolicznościach: Jaques Chirac "odbił" oskarżonego przez Algierczykow Paula Anselin ( ciężko rannego) z jego oddziałem..
- po powrocie do Francji i okresie rekonwalescencji wykładał w uczelniach wojskowych,
- został mianowany dowódca 2 sekcji wywiadu wojskowego , ( okresowo na Niemcy, następnie Pacyfik Południowy, kraje Arabsko-Muzułmanskie, i kraje Ameryki południowej Wenezuela, Kolumbia, Meksyk)
- w 1973-1974 pracował w gabinetach ministerialnych
-1974 mianowany podprefektem na wschodzie Francji , następnie podprefektem w Paryżu. - 1977-1981 ponownie w gabinetach ministerialnych w 1977 został wybrany na burmistrza miasta Ploermel -1986-1988 i 1993-1997 zajmował stanowisko w ministerstwach spraw zagranicznych i w ministerstwie finansów. stad jego szerokie znajomości do dziś z politykami różnych narodowości.
- 1977 - 2008 jako burmistrz miasta Ploermel , i przewodniczący związku gmin CDC Ploermel. w tym samym czasie był radnym do rady Regionalnej, Aktualnie emeryt, pułkownik rezerwy spadochroniarzy , doradca , wielki miłośnik Polski , JP II , i przyjaciel Polaków.
-odznaczony Kommandoria ( Commandor) Legii Honorowej , ( najwyższe Francuskie Odznaczenie), odznaczony Krzyżem Wojennym - z pięciokrotnym wyszczególnieniem ( 5 citations). Sam odznaczył Panią Profesor Zioło Orderem Zasługi.
-Ojciec dwójki dzieci.( jedna wnuczka)

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-04-09 15:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 466 515