Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Kolbuszowa Górna- Wojków Dolny


Droga gminna publiczna Kolbuszowa Górna- Wojków Dolny 
2020-08-12

Jeszcze do końca września potrwają roboty budowlane przy przebudowie i rozbudowie drogi gminnej publicznej Kolbuszowa Górna-Wojków Dolny.

Prace wykonywane są na odcinku drogi o długości 1,8 km.  Zakres wykonywanych robót obejmuje:

  • przebudowę sieci wodociągowej i gazowej na odcinku 1,3 km,
  • przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową,
  • przebudowę istniejących przepustów pod drogą,
  • przebudowę istniejących zjazdów,
  • przebudowę systemów odwodnienia drogi,
  • wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z betonu asfaltowego,
  • wykonanie mijanek.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy. Całkowita wartość zadania wynosi ponad 1,5 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to kwota ponad 861 tys. zł.

Przypominamy, że prace przy rozbudowie tej drogi wykonywane były już w roku ubiegłym.  Roboty budowlane polegały na przebudowie sieci wodociągowej i gazowej na odcinku 0,5 km. Wartość inwestycji wyniosła 181 tys. zł.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-09-25 15:11
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 445 401