Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Widełce


Podpisanie umowy 
2020-08-11

W poniedziałek, 10 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej podpisana została umowa na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Widełka.

Zakres zadania obejmuje remont drogi gminnej wewnętrznej Widełka-Styków. Prace będą polegały na remoncie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi o dł. 1020 m i szer. 5 m. oraz naprawie poboczy gruntowych.

Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasza Wojtasa z Piaseczna. Całkowita wartość zadania wynosi 240 817,91 zł. Inwestycja dofinansowana została z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 72 tys. zł.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-09-22 12:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 427 051