W Widełce powstanie nowe miejsce rekreacji


W Widełce powstanie nowe miejsce rekreacji 
2020-08-10

Na działce ewidencyjnej w pobliżu kompleksu sportowego „Orlik” zlokalizowanego naprzeciwko szkoły podstawowej w miejscowości Widełka do końca października br. zbudowany zostanie nowy plac rekreacyjny.

Zadanie współfinansowane jest w ramach  Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Działanie 4.2 ,,Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność", Priorytet 4. ,,Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej".

Zakres inwestycji obejmuje montaż obiektów małej architektury (dwie ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery) oraz montaż trzech podwójnych urządzeń siłowni plenerowej (ławeczka-prostownik, prasa nożna- wioślarz, drabinka-podciąg nóg) wraz z wykonaniem nawierzchni amortyzującej z płyt SBR w ich obrębie. Jako dojście do urządzeń siłowni plenerowej zaprojektowano utwardzenie terenu z kostki betonowej.

Aktualnie prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-09-25 15:11
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 445 305