Postępy prac przy ul. Narcyzowej i ul. Konwaliowej w Kolbuszowej


ul. Narcyzowa w Kolbuszowej 
2020-08-06

Na początku lipca br. zakończyły się prace dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Narcyzowej i ul. Konwaliowej na osiedlu w rejonie ul. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej. Przedmiotowe sieci zostały wykonane w pasach drogowych. Wartość inwestycji wyniosła 59 529, 16 zł.

Obecnie trwają roboty budowlane polegające na tymczasowym utwardzeniu ul. Narcyzowej o dł. 317,4 m i szer. 5 m oraz ul. Konwaliowej o dł. 62,6 m i szer. 4 m. Zakres prac obejmuje roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy drogi oraz roboty wykończeniowe. Koszt zadania to kwota 129 tys. zł.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-09-25 15:11
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 445 311