INFORMACJA DLA ROLNIKÓW - Zwrot podatku akcyzowego


Zwrot podatku akcyzowego 
2020-07-29

Burmistrz Kolbuszowej przypomina, że od 3 sierpnia br. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami za okres od 1 lutego do 31 lipca br..

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o danych przedsiębiorcy. W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z ograniczeniami związanymi z COVID-19, wnioski składane w sierpniu można będzie zweryfikować w Biurze Obsługi Klienta tut. Urzędu, pokój nr  6.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-08-07 15:23
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 147 544