Otwarcie ofert dotyczących przebudowy dworca w Kolbuszowej


Wizualizacja poglądowa budynku dworca 
2020-07-23

W dniu 17 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym, prowadzonym w trybie unijnym, dotyczącym nadbudowy i przebudowy budynku dworca PKP w Kolbuszowej. Do Urzędu Miejskiego wpłynęło siedem ofert przetargowych. Obecnie trwa dokonywanie ich oceny pod względem formalno-prawnym. Po wyborze oferty, podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi we wrześniu br.

Budynek dworca w Kolbuszowej zostanie całkowicie przebudowany i zmodernizowany celem utworzenia nowoczesnego centrum przesiadkowego. W wyniku realizacji inwestycji zmieni się układ i przeznaczenie pomieszczeń. Prace będą obejmowały również wykonanie zadaszenia nad placem manewrowym i przystankami autobusowymi, przebudowę przyłączy elektroenergetycznych, wodnych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz teletechnicznych, instalację oświetlenia ulicznego, a także wyposażenie placu wokół dworca w elementy małej architektury i zieleni.

Planowo przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do końca listopada 2021 r.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-08-07 15:23
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 147 716