Ogłoszenie o utrudnieniach w ruchu na ul. Parkowej w Kolbuszowej


Utrudnienia w ruchu na ul. Parkowej w Kolbuszowej 
2020-07-13

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że od dnia 13 lipca 2020r. będą wykonywane prace na ul. Parkowej w Kolbuszowej w ramach zadania: Budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Nil, przebudowa ulicy Parkowej, rozbudowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanych w ramach zadania pn. zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Nil w ramach rewitalizacji Miasta Kolbuszowa

Inwestycja realizowana jest dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach dwóch projektów:

  • Projektu pn. "Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia" (zwanym dalej „RPO”) – w ramach 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej RPO WP na lata 2014-2020 na podstawie Umowy numer 06.03.00-18-0031/18-00 z dnia 17.06.2019 r.

 

fudusze

  • Projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa” w ramach działania 5,  oś priorytetowa  II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 na podstawie Umowy numer POIS.02.05.00-00-0020/18-00

IiSfundusze

Wykonawcą prac jest Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz z siedzibą: Zielonka 39A,  36-130 Raniżów.

Osobą odpowiedzialną do kontaktu z ramienia wykonawcy jest:

  • Roman Petejko – Kierownik Robót, tel. 500 219 563

Roboty będą prowadzone przy zamkniętym ruchu. Wykonawca ma obowiązek z wyprzedzeniem poinformować właścicieli lokali znajdujących się o obrębie robót o terminie wystąpienia utrudnień. Dopuszczony zostanie dojazd do posesji i zaopatrzenia znajdujących się na zamkniętym odcinku drogi, jak również przejazd pojazdów służb ratowniczych, służb miejskich, pojazdów budowy oraz pojazdów mających indywidualne zezwolenie kierownika budowy. 

Przewidywany termin zakończenia robót do dnia 15 grudnia 2020r.

Szczegółowy projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót dostępny będzie do wglądu u kierownika budowy.

Za utrudnienia przepraszamy.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-01-27 15:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 101 305