Ankieta w sprawie opinii mieszkańców na temat funkcjonowania placów targowych w Kolbuszowej


Ankieta 
2020-07-06

Urząd Miejski w Kolbuszowej zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w ankiecie  „W sprawie opinii mieszkańców na temat funkcjonowania placów targowych w Kolbuszowej”.

Ze względu na oczekiwania mieszkańców Kolbuszowej poprawy stanu placów handlowych – targowisk i potrzebą opracowania dokumentacji na ich modernizację Urząd Miejski przygotował ankietę w celu zebrania opinii mieszkańców. Wyniki ankiety pokażą czy mieszkańcy chcieliby funkcjonowania jak do tej pory dwóch placów targowych (ul. Zielona
i ul. Wolska) , czy woleliby aby utworzony został jeden plac targowy przy ul. Wolskiej.

Po zebraniu ankiet i opracowaniu jej wyników zostaną podjęte dalsze kroki w celu opracowania dokumentacji.

Ankieta dostępna jest na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl oraz przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Wypełnione ankiety prosimy wrzucać do przygotowanej urny przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej lub drogą elektroniczną na adres e-mail um@ekolbuszowa.pl do dnia 10.08.2020r.

 

Z poważaniem
Burmistrz Kolbuszowej

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-08-07 15:23
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 147 665