Prace remontowe przy SP nr 1


Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej 
2020-07-03

Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej trwają prace remontowe realizowane w ramach Programu „Sportowa Polska- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

Na szkolnym boisku wielofunkcyjnym wymieniana jest nawierzchnia oraz montowane są nowe bramki do piłki ręcznej i piłkochwyty. Wykonawcą zadania jest firma P.P.U.H. Aria Jan Madera z Hyżnego. Wartość inwestycji to 212 957,76 zł.

Prace rozpoczęły się również na zapleczu sanitarno-sportowym szkoły. Zostaną tam wykonane nowe instalacje wewnętrzne, powstaną ścianki działowe i  zamontowane drzwi wewnętrzne. Pomieszczenie WC będzie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach tego zadania wyremontowana zostanie także szkolna sala gimnastyczna. Wykonawcą inwestycji jest Firma Budowlana Solid-Bud Bartłomieja Petejko z Cmolasu. Koszt całego zadania to 263 503,11 zł.

Zakończenie prac budowlanych zaplanowane jest na koniec września.

Na wyżej wspomniane zadania realizowane przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz na poprawę infrastruktury technicznej w Szkole Podstawowej w Kupnie ( budowa oświetlenia boiska sportowego oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali gimnastycznej i pomieszczeniach zaplecza sportowego) gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości ok. 332 tys. zł pochodzące ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przypominamy również, że w ubiegłym roku Szkoła Podstawowa nr 1 została wyposażona w windę o wymiarach wewnętrznych 1,4m na 1,1m. Koszt budowy platformy dla osób niepełnosprawnych wyniósł 344 253, 05 zł, z czego dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiło 126 300,00 zł.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-09-23 13:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 399 804