Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie


Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie 
2020-01-13

Muzeum z wielką radością informuje, że wraz z Towarzystwem Wydawniczym „Historia Iagellonica” właśnie wydało „Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie”!

To bardzo ważna publikacja podsumowująca kilkuletnie badania nad tradycyjną kulturą oraz jej współczesnymi przejawami, a w szczególności bogatymi tradycjami związanymi z Godnimi Świętami i kolędowaniem na terenach Lasowiaków i Rzeszowiaków – obszarach statutowego działania Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Autorzy i badacze biorący udział w projekcie są przekonani, że wraz z Towarzystwem Wydawniczym „Historia Iagellonica” udało się stworzyć swoiste kompendium wiedzy o tradycjach bożonarodzeniowych i kolędniczych na Rzeszowszczyźnie. Czytelnicy będą się mogli o tym przekonać już w lutym, kiedy w skansenie odbędzie się spotkanie promocyjne.

Spis treści

„Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie. Kontynuacje”- Katarzyna Smyk, Jolanta Dragan

TRADYCJA

Zagadnienia ogólne

 1. „Godnie Święta – czas niezwykły, czas święty, czas przejścia” – Mariola Tymochowicz, Izabela Wodzińska, Jolanta Dragan
 2. „Tradycyjne formy kolędowania na Rzeszowszczyźnie” – Wojciech Dragan, Beata Maksymiuk-Pacek

Zagadnienia szczegółowe

 1. „Znaczenie i symbolika strojów, akcesoriów oraz gestów kolędniczych” – Katarzyna Ignas
 2. „O języku przedstawień kolędniczych” – Janusz Radwański
 3. „Kolędy na Rzeszowszczyźnie. Przegląd tekstów” – Bartosz Gałązka
 4. „Cechy muzyczne pieśni kolędowych Rzeszowszczyzny” – Zbigniew Jerzy Przerembski
 5. „Tradycje tańców towarzyszących obrzędom kolędniczym” – Tomasz Nowak

WSPÓŁCZESNOŚĆ

 1. „Współczesne formy i funkcje kolędowania” – Elżbieta Dudek-Młynarska
 2. „Grupy kolędnicze na Rzeszowszczyźnie” – Maria Kula, Jolanta Dragan

LITERATURA CYTOWANA

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE (SPOZA ARCHIWUM MKL W KOLBUSZOWEJ)

MATERIAŁY Z BADAŃ

 1. Wywiady z badań terenowych z lat 2008–2019
 2. Wywiady i materiały archiwalne
 3. Pieśni
 4. Filmy

ANEKS

 1. Mapy zasięgów
 2. Zapisy melodii i tekstów kolęd

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2020-09-25 15:11
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 446 431