Przebudowa dworca w Kolbuszowej


Wizualizacja- dworzec w Kolbuszowej 
2019-11-21

W Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia przebudowy budynku dworca w Kolbuszowej oraz zagospodarowania jego otoczenia w celu utworzenia nowoczesnego centrum przesiadkowego.

Budynek dworca przez wiele lat był własnością Polskich Kolei Państwowych. Ze względu na zły stan techniczny obiektu oraz brak perspektywy przeprowadzenia prac remontowych przez jego ówczesnego właściciela, Burmistrz Kolbuszowej w 2013 r. podjął działania zmierzające do  przejęcia budynku wraz z terenami przyległymi. Wieloletnie starania zaowocowały nieodpłatnym przekazaniem dworca Gminie Kolbuszowa w 2017 r.

Nieco wcześniej, bo już w 2015 r. Burmistrz Kolbuszowej podjął kroki mające na celu poszerzenie obszaru działania kolei aglomeracyjnej i włączenie Kolbuszowej do koncepcji budowy podmiejskiej kolei aglomeracyjnej. Po zakończeniu długotrwałego procesu planowania, konsultacji oraz wykonywania prac projektowych, dzięki wspólnym działaniom Województwa Podkarpackiego, PKP PLK S.A. oraz szesnastu podkarpackich samorządów- w tym Gminy Kolbuszowa, został przygotowany wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pod nazwą „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”. Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 udało się pozyskać ponad 208 mln zł.

Za całość przedsięwzięcia, którego wartość wynosi ponad 300 mln zł, odpowiada Województwo Podkarpackie. Gminy w ramach przedmiotowego projektu mają za zadanie stworzyć parkingi w systemie park and drive, utwardzić drogi dojazdowe, wybudować chodniki oraz postawić stojaki rowerowe.

We wrześniu br. Gmina Kolbuszowa podpisała umowę partnerską z Województwem Podkarpackiem, w ramach której planuje się przebudowę budynku dworca, budowę parkingów i oświetlenia przy ul. ks. Ruczki, przebudowę ul. Fabrycznej w Kolbuszowej, budowę parkingu z dojściem do przystanku  kolejowego w Kolbuszowej Górnej, a także budowę drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych przy przystanku w Widełce. Na realizację tych inwestycji Gmina pozyskała blisko 3 mln zł dofinansowania.

Obecnie w Urzędzie Miejskim zespoły robocze analizują możliwe warianty ruchu autobusowego, który będzie odbywać się w trakcie wykonywania robót. Rozpatrywane są dopuszczalne lokalizacje tymczasowych przystanków oraz tymczasowa organizacja ruchu przy ul. ks. Ludwika Ruczki. Dokonywana jest również analiza dokumentacji technicznej pod względem wymogów niezbędnych do ogłoszenia przetargu, która następnie zostanie przesłana do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w celu jej zatwierdzenia.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2022-01-27 09:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 192 999