Uwaga Mieszkańcy!


Nabór wniosków w ramach Programu "Czyste Powietrze" 
2019-08-14

Burmistrz Kolbuszowej informuje, iż od 29 lipca 2019 r. uległ zmianie Program Priorytetowy Czyste Powietrze, a także wzór formularza wniosku o dofinansowanie (wersja formularza: 4.0.0.) oraz inne dokumenty związane z obsługą Programu.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie zmian, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

Wzory wymaganych dokumentów znajdują się na stronie internetowej: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/wymagana-dokumentacja

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-01-23 09:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 699 373