Przegląd inwestycji


Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni 
2015-09-09

Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni

Trwają prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Weryni. Wykonana została konstrukcja dachu na budynku sali gimnastycznej. Postępują prace murarskie oraz wykonywane są wylewki. W łączniku wykonano strop nad parterem oraz wykonywany jest strop nad przedszkolem. W kolejnych etapach wykonywany będzie dach, tynki wewnętrzne i zewnętrzne, roboty malarskie i elewacyjne. Inwestycja zostanie zakończona w 2016 r.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni

Budowa kanalizacji

Realizowane są inwestycje mające na celu porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Przebudowa kanalizacji polegać będzie na demontażu istniejącej kanalizacji ogólnospławnej oraz budowie nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Obecnie na ukończeniu są prace ziemne na ul. Wojska Polskiego, Szopena., Sienkiewicza, Matejki, 22-Lipca, Jana Pawła II, Bytnara a także w rejonie ul. Mickiewicza i Obrońców Pokoju. Rozpoczęto roboty związane z odtworzeniem rozebranych dróg i chodników. Wykonano wiążąca warstwę asfaltu w części odcinków ulic Wojska Polskiego, Matejki i Szopena.

Budowa kanalizacji w części odcinków ulic Wojska Polskiego, Matejki i Szopena Budowa kanalizacji w części odcinków ulic Wojska Polskiego, Matejki i Szopena Budowa kanalizacji w części odcinków ulic Wojska Polskiego, Matejki i Szopena Budowa kanalizacji w części odcinków ulic Wojska Polskiego, Matejki i Szopena

Budowana jest kanalizacja sanitarna w Kolbuszowej Górnej etap II, ponadto realizowane jest wymiana i modernizacja węzła higienizacji osadu na oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Kolbuszowej Dolnej.

Budowana kanalizacji sanitarna w Kolbuszowej Górnej etap II Budowa kanalizacji sanitarna w Kolbuszowej Górnej etap II Budowa kanalizacji sanitarna w Kolbuszowej Górnej etap II Budowa kanalizacji sanitarna w Kolbuszowej Górnej etap II

Planowany całkowity koszt realizacji projektu to prawie 12,5 mln zł. Gminie Kolbuszowa udzielone zostało dofinansowanie w kwocie 6,4 mln złotych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

ul. Piekarska, ul. Krakowska

W ramach promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przebudowana została kanalizacja ogólnospławna na ul. Piekarskiej. Koszt inwestycji to blisko 55 tys. Kolejne zadanie to wykonanie remontu drogi gminnej za kirkutem na ul. Krakowskiej za ponad 92 tys.

Utwardzenie placu przy ZS nr1

Zakończone zostały prace przy utwardzeniu placu obok budynku Zespołu Szkół nr1 w Kolbuszowej wartość inwestycji wyniosła prawie 15 tys. złotych.

Chodnik ul. Kolejowa

Wykonano remont chodnika o długości ok. 90 metrów bieżących na ul. Kolejowej. Chodnik wykonano na odcinku od Przedszkole nr 3 do oddziału Nefrologii i Dializoterapii. Koszt remontu to kwota 20 tys. złotych.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-03-20 13:20
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 852 716