„Poprawa jakości powietrza w Gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania” – informacje o projekcie


„Poprawa jakości powietrza w Gminie Kolbuszowa " 
2019-04-15

W dniu 11 kwietnia 2019 r. w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, którzy złożyli wnioski o wymianę kotłów w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania”. Podczas spotkania zostały omówione kwestie dotyczące dalszych czynności związanych z realizacją projektu.

Informacje na temat realizacji projektu – materiał informacyjny. (link)

 

Obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie między Gminą Kolbuszowa a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

 

Następnie zostaną wszczęte procedury przetargowe, w wyniku których zostaną wybrane podmioty, które podejmą się realizacji zadania polegającego na wymianie starych kotłów opalanych paliwami stałymi na nowe ekologiczne kotły.

 

W dalszym ciągu istnieje możliwość złożenia wniosku o wymianę kotła. Zgłoszenia są umieszczane na liście rezerwowej według kolejności wpływu. Zakwalifikowanie do projektu będzie możliwe w przypadku rezygnacji udziału uczestnika z listy podstawowej. 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-06-19 12:11
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 465 487