Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019– spotkanie informacyjne


Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019– spotkanie informacyjne 
2019-02-11

Fundacja Fundusz Lokalny SMK zaprasza do udziału w Konkursie Grantowym „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” (PIL 2019).

Konkurs jest organizowany przez 4 organizacje pozarządowe z województwa podkarpackiego:

  • Fundację Fundusz Lokalny SMK,
  • Lokalną Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”,
  • Stowarzyszenie Lokalną Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
  • Fundację Przestrzeń Lokalną.

Realizacja Konkursu jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach Konkursu planujemy przeznaczyć 350.000,00 PLN na mikrodotacje – inicjatywy lokalne z terenu woj. podkarpackiego. Granty będą przyznawane w kwotach do 5.000,00.

Nabór wniosków do Konkursu rozpoczął się z dniem 1 lutego i potrwa do dnia 28 lutego 2019 r., godz. 16:00.

Mikrodotację można pozyskać na działania mieszczące się w katalogu sfer działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. O grant mogą ubiegać się:

  • młode organizacje pozarządowe (które prowadzą swoją działalność nie dłużej niż 30 miesięcy na dzień złożenia wniosku),
  • grupy nieformalne i samopomocowe (3 osobowe), które swoje wnioski do Konkursu mogą składać za pośrednictwem Patrona (organizacji użyczającej osobowości prawnej).

Okres realizacji projektów- od 15 kwietnia do 30 listopada 2019 r.

Poza dotacjami wnioskodawcy otrzymają wsparcie szkoleniowe- doradcze oraz promocję lokalnych inicjatyw.

W celu zasięgnięcia większej ilości informacji zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 21 lutego 2019r., o godz. 16:30 w Sali narad, Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej.

Obszar działania Fundacji Fundusz Lokalny SMK to powiaty: stalowowolski, tarnobrzeski, mielecki, kolbuszowski i ropczycko-sędziszowski.

Więcej informacji na stronie: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl


Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu!

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-08-21 14:19
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 728 779