Mobilne pracownie komputerowe


Mobilne pracownie komputerowe 
2019-01-18

Do kolbuszowskich szkół trafi nowoczesny sprzęt komputerowy. W ubiegłym tygodniu podpisano umowę na dostarczenie mobilnych pracowni w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystywania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów”, działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Koszt zakupu pracowni wynosi ponad 670 tys. zł.

Zakres zadania obejmuje wyposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Kolbuszowa w narzędzia TIK w celu wykorzystania w nauczaniu przedmiotowym i w kształceniu informatycznym.

W ramach projektu w zależności od wielkości szkoły zakupionych zostanie 9 mobilnych pracowni 16 stanowiskowych i 4 pracownie 11 stanowiskowe. Wyposażenie pracowni obejmuje: 1 laptop nauczycielski wraz z oprogramowaniem do zarządzania pracownią, w tym komputerami uczniowskimi, 10/15 laptopów uczniowskich z systemem operacyjnym i pakietami oprogramowania zgodnymi z wymogami edukacyjnymi, ruter wi-fi, przenośna szafka do przechowywania i ładowania komputerów, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne do drukowania, kopiowania, skanowania, drukarka 3D, cyfrowe urządzenia zapisujące obraz lub dźwięk, wizualizer, wielkoformatowe, interaktywne urządzenie do projekcji obrazu i emisji dźwięku.

Z pracowni będę mogli korzystać wszyscy uczniowie. W marcu, po zakończeniu szkoleń dla nauczycieli i przeprowadzeniu rekrutacji wśród dzieci, rozpoczną się zajęcia grupowe dydaktyczno –wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki oraz zajęcia rozwijające z informatyki i robotyki dla uczniów objętych projektem.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2022-05-13 15:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 829 797