Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt pt.: "Opracowanie i wdrożenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej"


Zaproszenie na konferencję 
2019-01-11

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji podsumowującej projekt pt.: "Opracowanie i wdrożenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej", który realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Konferencja odbędzie się 15 stycznia 2019 roku, godz. 11:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej.

Warunkiem udziału jest potwierdzenie obecności do 11 stycznia 2019 roku (do godziny 15:00), pod numerem telefonu: 697 812 267 lub drogą elektroniczną pod adresem: mstarzec@zgkim.kolbuzowa.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Program konferencji znajduje się na plakacie.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-06-19 12:11
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 465 617