Pieniądze dla Kolbuszowej na kanalizację


Podpisanie umowy na budowę kanalizacji w Kolbuszowej 
2015-01-20

Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej 15 stycznia br. podpisał w Rzeszowie umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa”.

Przedmiotem umowy będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 17 km, kanalizacji deszczowej o długości 6,6 km a także przebudowa oczyszczalni ścieków.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu to kwota prawie 12,5 mln zł. Gminie Kolbuszowa udzielone zostanie dofinansowanie w kwocie 6,4 mln złotych.

Projekt obejmuje refundację części kosztów poniesionych na przebudowę kanalizacji w rejonie ul. Krakowskiej i Piłsudskiego oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej - etap II, przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ulicy Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców Pokoju na system kanalizacji rozdzielczej, wymiana i modernizacja węzła higienizacji osadu na oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Kolbuszowej Dolnej.
Termin realizacji inwestycji to rok 2015.

Głównym celem projektu jest usprawnienie systemu oczyszczania ścieków w Kolbuszowej.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-03-20 13:20
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 852 697