Tereny wokół stawów w Weryni


Tereny wokół stawów w Weryni 
2018-11-07

Zagospodarowano tereny wokół stawów w Weryni. W ramach zadania powstała infrastruktura dla wędkarzy oraz uczestników lekcji przyrodniczych.

Koszt przedsięwzięcia to prawie 330 tys. zł. z czego 200 tys. zł, stanowi dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Wybudowano parking, budynek wiaty służącej celom rekreacyjnym oraz budynek węzła sanitarnego z pomieszczeniem gospodarczym. Wytyczono chodniki. Stanęły również stojaki na rowery. Podkreślono walory przyrodnicze tego miejsca. Wzdłuż ścieżki przyrodniczej zamontowano tablice informujące o występującej na tym terenie florze i faunie.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-08-21 14:19
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 728 605