Złota Setka Gmin Podkarpacia


Złota Setka Gmin Podkarpacia 
2018-10-11

Gmina Kolbuszowa znalazła się na jedenastym miejscu w rankingu aktywnych samorządów „Złota Setka Gmin Podkarpacia”.

W sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wręczono wyróżnienia dla najaktywniejszych gmin Podkarpacia. W tym roku, kapituła wybierała liderów oraz złote dziesiątki ostatniej dekady (2008-2017).

Kolbuszowa w kategorii gmina miejsko-wiejska, zajęła wysokie miejsce, wyprzedzając Głogów Młp., Nową Dębę czy Sokołów Młp. Dodatkowo znalazła się w Złotej Dziesiątce 10.dekady 100-lecia, w kategorii Lider Globalizacji oraz Inwestor Dekady.

Wyróżniony został również Grzegorz Partyka Radny Rady Miejskiej, w Rankingu Samorządowiec Województwa Podkarpackiego 2018.

Zwycięzcami rankingu w kategorii gmina wiejska jest Solina, gmina miejsko-wiejska – Lesko, gmina miejska – Rzeszów.

W ogólnej klasyfikacji punktowej brano pod uwagę takie wskaźniki jak: dochody ogółem, dochody własne na jednego mieszkańca, wydatki inwestycyjne, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, udział liczby pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 100 mieszkańców.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-06-19 12:11
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 465 599