Mobilne pracownie komputerowe dla kolbuszowskich szkół


Mobilne pracownie komputerowe dla kolbuszowskich szkół 
2018-10-08

W ubiegłym roku Gmina Kolbuszowa złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystywania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów” w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Do kolbuszowskich szkół trafi nowoczesny sprzęt komputerowy. Wartość projektu wynosi 1,6 mln zł. We wrześniu br. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w kwocie prawie 1,5 mln zł. Gmina przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na dostarczenie sprzętu.

W ramach projektu planuje się realizację 3 zadań:

Zadanie 1 - Wyposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Kolbuszowa w narzędzia TIK w celu wykorzystania w nauczaniu przedmiotowym, w kształceniu informatycznym. W ramach zadania w zależności od wielkości szkoły zakupionych zostanie 8 mobilnych pracowni - 15 stanowiskowych i 4 pracownie 10 stanowiskowe. W skład wyposażenia pracowni wchodzić będzie: 1 laptop nauczycielski wraz z oprogramowaniem do zarządzania pracownią, w tym komputerami uczniowskimi, 10/15 laptopów uczniowskich z systemem operacyjnym i pakietami oprogramowania zgodnymi z wymogami edukacyjnymi, ruter wi-fi do utworzenia bezprzewodowej sieci w ramach pracowni, przenośna szafka do przechowywania i ładowania komputerów wyposażona w instalację elektryczną, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne do drukowania, kopiowania, skanowania, drukarka 3D, cyfrowe urządzenia zapisujące obraz lub dźwięk, wizualizer, wielkoformatowe interaktywne urządzenie do projekcji obrazu i emisji dźwięku, system do zbierania i analizowania odpowiedzi umożliwiający na tworzenie sprawdzianów, zarządzanie wynikami i nadzorowanie prac ucznia.

Zadanie 2 - Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz korzystania z narzędzi TIK – szkolenia dla nauczycieli z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.

Zadanie 3 - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw, umiejętności oraz kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń  – zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.

Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2020 r.

 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-06-19 12:11
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 465 578