Elektroniczne zwolnienia lekarskie – „e-ZLA”


Elektroniczne zwolnienia lekarskie – „e-ZLA” 
2018-04-03

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018 r. Natomiast od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) elektronicznie do ZUS. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS. Więcej informacji o nowych zasadach wystawiania zwolnień lekarskich znaleźć można na http://www.zus.pl/ezla.

Korzyści dla pacjenta:

 • brak konieczności dostarczania zwolnienia pracodawcy
 • brak konieczności pilnowania terminu 7 dni na dostarczenie zwolnienia oraz brak ryzyka ewentualnego obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu
 • stały dostęp do swoich zwolnień lekarskich na Platformie Usług Elektronicznych

Korzyści dla płatnika – płatnik otrzymuje:

 • szybką informację o zwolnieniu wystawionym pracownikowi
 • możliwość kontroli poprawności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika dla krótkich zwolnień
 • brak konieczności sprawdzania, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni
  od jego otrzymania
 • stały dostęp do zwolnień lekarskich pracowników i możliwość eksportu zwolnień

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych we wszystkich placówkach Zakładu na terenie województwa podkarpackiego.
Szczegółowy harmonogram szkoleń w poszczególnych miastach dostępny jest na stronie internetowej:
www.zus.pl – zakładka wydarzenia i szkolenia.

 

Wojciech Dyląg
regionalny rzecznik ZUS
w województwie podkarpackim
  

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2019-03-18 13:26
 • |
 • Licznik odwiedzin: 3 843 030