Nowe miejsce rekreacji


Teren wokół stawów w Weryni 
2018-03-29

Teren wokół stawów w Weryni zostanie zagospodarowany. Mieszkańcy zyskają atrakcyjne miejsce do rekreacji. Koszt zadania wyniesie 280 tys. zł. Na realizację inwestycji, gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 200 tys. zł, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Projekt przewiduje budowę wiaty, służącej celom rekreacyjnym dla osób korzystających ze stawów w Weryni oraz uczestników lekcji przyrodniczych. Wybudowany zostanie budynek węzła sanitarnego z pomieszczeniem gospodarczym. Ponadto powstanie parking oraz stojaki na rowery. Edukacyjną funkcję będzie pełnić ścieżka przyrodnicza, z tablicami opisującymi gatunki zwierząt i ryb występujących w okolicy. Teren zostanie ogrodzony.

Zadanie zostanie wykonane w 2018 r.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-03-18 13:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 842 943