Rekrutacja do projektu „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - II EDYCJA” 29 marca - 12 kwietnia 2018 r.


Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego 
2018-03-19

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Czas przedsiębiorczości - II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

w ramach projektu oferujemy:

• bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze,
• wsparcie finansowe do kwoty 24 000,00 PLN,
• wsparcie pomostowe w wysokości 1800 PLN/m-c,
• wsparcie doradcze dla powstałych firm.

Projekt kierujemy do osób powyżej 29 roku życia zamieszkujących na terenie powiatu: kolbuszowskiego, leżajskiego, niżańskiego lub przeworskiego, które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu oraz należą do grupy osób bezrobotnych, biernych zawodowo znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami).

Do projektu szczególnie zapraszamy osoby spełniające kryteria rekrutacji określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, w tym przede wszystkim należące do osób odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych jako bezrobotne i członków ich rodzin znajdujących sie w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje dostępne są w biurze projektu i na stronie internetowej www.czasprzedsiebiorczosci.pl

Celem projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 72 osób nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 r. ż. oraz utworzenie 65 nowych miejsc pracy na terenie województwa podkarpackiego.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 808 803,24 zł

Skontaktuj się z Biurem Projektu:
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg,
Tel. 533 399 356 lub 533 399 360

Zapraszamy również do Punktów rekrutacyjnych:

  •  w Leżajsku przy ul. Targowej 9 pok. 6 (Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju)
  • w Kolbuszowej w Hotelu Dworek przy ul. Rzeszowskiej 16 (Recepcja) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.30

www.mapadotacji.gov.pl

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-03-18 13:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 842 983