Budowa kanalizacji w Zarębkach


Budowa kanalizacji w Zarębkach 
2018-02-19

Do końca lipca 2019 r., potrwa budowa kanalizacji sanitarnej w Zarębkach, w ramach „Rozbudowy infrastruktury wodno – ściekowej w gminie Kolbuszowa”. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych „ADMAR” A. Orzech, A. Orzech Spółka Jawna z Kolbuszowej. Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej z pompowniami ścieków oraz przyłączami.  Koszt zadania wyniesie ponad  3,9 mln zł. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wartość dofinansowania 2 mln zł.

Zakres inwestycji:

  1. budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 15 803 m w tym:
  2. sieć grawitacyjna o łącznej długości 14 408 m,
  3. sieć tłoczna o łącznej długości 1 395 m,
  4. budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1 948,50 m, co stanowi 211 przyłączy,
  5. budowa 5 pompowni ścieków,
  6. odtworzenie istniejących nawierzchni.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-12-14 12:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 309 228