Równy start


Równy start 
2017-11-29

Gmina Kolbuszowa wspólnie z Regionalną Fundacją „Serce” realizuje projekt pn. „Równy start - tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli na terenie Gminy Kolbuszowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu utworzono dwa nowe oddziały przedszkolne – pierwszy przy Szkole Podstawowej w Weryni, drugi przy Szkole Podstawowej w Przedborzu.

Przy każdym z dwóch nowoutworzonych oddziałów przy ww. szkołach wybudowano plac zabaw dla najmłodszych dzieci oraz doposażono ww. placówki w meble (m.in. kąciki tematyczne, regały, stoliki, krzesełka), pomoce edukacyjne (m.in. klocki edukacyjne, książki, zeszyty ćwiczeń dla dzieci, instrumenty muzyczne) i zabawki (lalki, zabawki do piasku, puzzle). 

Projekt zakładał również organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych we wszystkich publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych z terenu gminy.

Obecnie trwają zajęcia z rytmiki oraz gimnastyki korekcyjnej, które realizowane będą do czerwca 2018 roku. Ośrodki wychowania przedszkolnego zostały również doposażone w pomoce niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych: piłki, szarfy, skakanki, materace, płyty z muzyką dla dzieci, tamburyna oraz odtwarzacze płyt CD.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-03-20 13:20
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 852 917