Podpisanie umów


Podpisanie umowy- budowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego 
2017-11-21

Do połowy grudnia potrwa budowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego wraz z miejscami postojowymi oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.  Zadanie obejmuje wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej betonu, regulacje wpustów ulicznych i studni rewizyjnych. Koszt inwestycji 141 tys. Podpisanie umowy z wykonawcą robót odbyło się 17 listopada w Urzędzie Miejskim.

W grudniu zakończy się również przebudowa kanalizacji deszczowej Ø 400 o długości 389,0 m w rejonie ul. Piłsudskiego. W poniedziałek 20 listopada w Urzędzie Miejskim podpisano umowę z wykonawcą zadania. Inwestycja wyniesie ponad 582 tys. zł. W ramach zadania planuje się wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, odtworzenie chodników, zjazdów i nawierzchni asfaltowej.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-12-14 12:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 309 431