Wojewódzka Konferencja Metodyczna „SPEED-BALL - NOWA DYSCYPLINA SPORTOWA NA LEKCJACH WF I ZAJĘCIACH SKS”


uczestnicy Wojewódzkiej Konferencji Metodycznej 
2017-11-15

8 listopada 2017r. w Szkole Podstawowej w Przedborzu odbyła się Wojewódzka Konferencja Metodyczna „Speed-ball - nowa dyscyplina sportowa na lekcjach WF i zajęciach SKS”. 

Jej organizatorem było Stowarzyszenie Inkubator Inicjatyw PASSA oraz Szkoła Podstawowa im. Janka Zawiszy w Przedborzu.

Partnerami konferencji byli: Stowarzyszenie Sportownia, Speed Ball Polska oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej. Konferencję patronatem objęli: Starosta Kolbuszowski oraz Burmistrz Kolbuszowej, patronatem medialnym Korso Kolbuszowskie. Celem konferencji było rozpropagowanie speed-ball wśród uczniów i nauczycieli oraz zachęcenie środowiska szkolnego do wprowadzenia tej dyscypliny na  lekcjach WF   i zajęciach SKS.

Goście konferencji: Pani Izabela Janczak-Bizoń przedstawiła historię speed-balla, a Pan Przemysław Wolan – prekursor speed-balla w Polsce, zapoznał z zasadami gry. Po krótkim instruktarzu składania zestawu do speed-ball, rozpoczął się czas gry na 6 stanowiskach. Każdy mógł próbować swoich sił pod okiem gości i uczennic kl.VII naszej szkoły. Konferencja była ostatnim etapem projektu pn. „Speed-ball na sportowo i artystycznie”. Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”

Organizatorzy składają podziękowania partnerom i patronom za pomoc w organizacji konferencji.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-03-20 13:20
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 852 690