„Dzień otwarty ARiMR”


„Dzień otwarty ARiMR” 
2017-10-31

„20 października 2017 r. Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR otworzył dla mieszkańców 21 biur powiatowych. Zaproszone zostały dzieci, młodzież i dorośli: przedszkolaki, uczniowie, rolnicy i przedsiębiorcy – wszyscy, którzy chcieli poznać z bliska pracę ARiMR. Hasło przewodnie brzmiało „Razem wPROWowadzajmy zmiany na wsi, żyjmy bezpiecznie”. Dlatego Dzień Otwarty w ARiMR zorganizowany został wspólnie z policją i strażą pożarną. Te jednostki, podobnie jak i ARiMR działają w powiatach, blisko mieszkańców i dodatkowo mają duży wpływ na kwestie bezpieczeństwa. W imprezie uczestniczyli także beneficjenci różnych programów: drobni przetwórcy oraz  rolnicy inwestujący w gospodarstwa. Teresa Pamuła, dyrektor POR ARiMR nie wyklucza, że Dzień Otwarty będzie organizowany cyklicznie: Zależy nam na większym otwarciu i pokazaniu naszej pracy i zadań jakie realizujemy wszystkim mieszkańcom wsi. Chodziło też o zachęcenie rolników do szerszego korzystania z licznych dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020.  Chcieliśmy też podkreślić, jak ważna jest praca rolników i że dzięki nim, podkarpacka wieś się rozwija i zmienia na lepsze. A tu ważne jest bezpieczeństwo na wsi, zwłaszcza dzieci. Dlatego w trakcie imprez w każdym powiecie rozdawaliśmy m.in. odblaski – łącznie otrzymało je ponad tysiąc dzieci”.  

Imprezy organizowane na Podkarpaciu w ramach Dnia Otwartego w ARiMR zainteresowały także Marię Fajger Prezesa ARiMR. Zdecydowała się odwiedzić imprezy organizowane przez Biura Powiatowe w Mielcu i Przemyślu. Dni Otwarte ARiMR zorganizowane zostały po raz pierwszy w Polsce.       

Biuro Powiatowe w Kolbuszowej odwiedziło w tym dniu ok. 200 osób. Impreza została podzielona na dwie części: wykładową, która przebiegała w budynku kolbuszowskiego starostwa powiatowego oraz plenerową, którą zorganizowano w i przed budynkiem Biura Powiatowego ARiMR w Kolbuszowej. W części wykładowej wzięli udział zaproszeni goście, którzy zapoznali się ze specyfiką pracy ARiMR oraz wysłuchali prezentacji na temat min. wykorzystania funduszy unijnych oraz zachowania bezpieczeństwa w rolnictwie. Swoją obecnością zaszczycili min. Pan Jan Zuba – Burmistrz Kolbuszowej, Pan Jerzy Wilk – Wójt Gminy Majdan Królewski oraz Pan Władysław Grądziel – Wójt Gminy Raniżów. Podczas części plenerowej największym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja pojazdów oraz wyposażenia służb mundurowych tj. Policji i Straży Pożarnej szczególnie wśród najmłodszych uczestników (dwie grupy przedszkolaków) oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy. Cieszyła również radość dzieciaków, którzy oprowadzani po budynku Biura Powiatowego byli zapoznawani ze specyfiką pracy naszego biura i nie raz zadawali trudne pytania pracownikom. Nie mniejsze zainteresowanie przyciągały maszyny rolnicze wystawione przez rolników z naszego powiatu, szczególnie wóz paszowy w krowie łaty oraz nowoczesny ciągnik i kombajn do zbioru kukurydzy. Wyjątkowe były również warsztaty kulinarne przygotowane przez uczniów z Zespołu Szkół Agrotechniczo-Ekonomicznych w Weryni. Swoje stoiska oprócz ARiMR wystawił również KRUS i ODR. Przedszkolaki przygotowały piękne prace pt. „Nasza Polska Wieś” i w nagrodę otrzymały kredki, odblaski oraz pluszaki. Uczniowie z Weryni za przygotowanie warsztatów kulinarnych otrzymali fartuchy z Logo ARiMR.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-01-15 14:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 449 754