XV Gminny Festiwal Papieski w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie


XV Gminny Festiwal Papieski w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie 
2017-10-16

„Wy jesteście nadzieją świata”

Z okazji obchodów Dnia Papieskiego- 08.10.2017 r. w Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II w Kupnie został zorganizowany XV Gminny Festiwal Papieski dla przedszkoli, szkół podstawowych i oddziałów  gimnazjalnych  Miasta i Gminy Kolbuszowa. Główne cele festiwalu to pogłębienie znajomości osoby i twórczości Jana Pawła II i upowszechnienie jej w środowisku oraz promowanie młodych talentów.

Festiwal przeprowadzono w następujących kategoriach: śpiew, recytacja, prace plastyczne, list. Eliminacje zostały przeprowadzone w dniu 2 października 2017 r., a udział w nich wzięło 250 przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz nadesłano 160  pięknych prac plastycznych.

W niedzielę- 8 października /Dzień Papieski/ odbył się uroczysty finał, podczas którego występowali laureaci w poszczególnych kategoriach. Nagrody za zajęcie I miejsc wręczali zaproszeni goście: Ks. Dziekan- Prałat Kazimierz Osak,  Wicedziekan  ks. Lucjan Szumierz, Wicestarosta Powiatu Kolbuszowskiego - Pan Wojciech Cebula, Burmistrz Kolbuszowej - Pan Jan Zuba, Przewodniczący  Rady Miejskiej- Pan Krzysztof Wilk, Radny z Kupna - Pan Julian Kłoda, Sołtys Kupna - Pan Mieczysław Plizga  oraz  p. Józef Jakubczyk,  dyrektorzy szkół i przedszkoli.  Po koncercie można było podziwiać wystawę prac plastycznych oraz skosztować „kremówek papieskich”.

Składam bardzo serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom festiwalu, ich opiekunom dydaktycznym oraz kochanym rodzicom za wspaniałe przygotowanie i liczny udział w festiwalu.

To do Was wszystkich odnoszą się słowa naszego Wielkiego Rodaka  Świętego Jana Pawła II  „Wy jesteście moją nadzieją, Wy jesteście nadzieją świata”.

Wyrazy wielkiej wdzięczności składam na ręce wszystkich fundatorów nagród. Gorące podziękowania przekazuję dla nauczycieli, pracowników obsługi i Rady Rodziców naszej szkoły za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości.  

W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie zapraszam na nasz Festiwal Papieski za rok.

 

Elżbieta Chmielowiec

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-12-14 09:37
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 308 518