Bezpłatne szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych


Bezpłatne szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych 
2017-10-05

Centrum Promocji Biznesu zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych pn. "Cyfrowa szansa".

W projekcie może wziąć udział każdy, kto ukończył 25 lat i nie posiada wykształcenia wyższego lub ponadśredniego.

Ważne: uczestnik powinien mieszkać lub pracować, bądź uczyć się na terenie województwa podkarpackiego.

PROGRAM SZKOLEŃ

Bezpłatne szkolenia (96 h) na dwóch poziomach zaawansowania:

1) ECDL PROFILE DIGCOMP 14 (podstawowy)
W tym podstawy pracy z komputerem, praca w sieci, Word, Excel.

2) ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (zaawansowany)
W tym zaawansowany pakiet biurowy (Word + Excel), IT Security, rozwiązywanie problemów, praca w sieci.

Szkolenia zakończą się egzaminem sprawdzającym zdobyte umiejętności, a uczestnicy otrzymają honorowany w całej Unii Europejskiej: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (ECDL – European Computer Driving Licence).

Zajęcia realizowane będą w dni robocze i/lub weekendy, bądź popołudniami – harmonogram zostanie dostosowany elastycznie do dyspozycyjności uczestników.

Grupy będą tworzone w zależności od potrzeb uczestników.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – decyduje kolejność zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do szkolenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej projektu www.ecdl.rze.pl lub w biurze projektu.

Szczegóły uczestnictwa w projekcie precyzuje regulamin uczestnictwa w projekcie dostępny na stronie internetowej www.ecdl.rze.pl.

UCZESTNIKOM KURSÓW ZAPEWNIAMY BEZPŁATNIE:

- kurs ECDL PROFILE DIGCOMP 14 lub ECDL PROFILE DIGCOMP 16
- egzamin ECDL i Certyfikat Kompetencji ECDL
- wysoki poziom merytoryczny zajęć prowadzonych przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę

Biuro Projektu: Centrum Promocji Biznesu
35-114 Rzeszów, ul. Szarych Szeregów 5

Biuro Projektu czynne w dni powszednie w godzinach 8 – 16.
tel. 534-888-111

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-12-14 12:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 309 270