Przebudowa kanalizacji


Przebudowa kanalizacji 
2017-09-18

Do końca listopada potrwają prace przy przebudowie kanalizacji ogólnospławnej na długości 298,0 m do rzeki od ul. Piłsudskiego. Podpisanie umowy w odbyło się 4 września w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej.

Przedmiotowa inwestycja dotycząca przebudowy istniejącego odcinka kanalizacji ogólnospławnej obejmie działki z nr ewid. 1120, 1134, 1274/2, 1342/1, 1344, 1345, 1321/1, 2293/4, 1567, 1340/2, 1340,3, 2322 w Kolbuszowej.

Wykonawca prac jest firma Telebud Spółka z o.o.

Wartość umowy to kwota 485 656,79 zł brutto.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-03-20 13:20
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 852 715