Przegląd inwestycji drogowych


Przegląd inwestycji drogowych 
2017-09-07

Wakacje to czas wytężonych prac drogowych. Niektóre inwestycje zostały już zakończone, na innych roboty są kontynuowane.  

Z nowego chodnika mogą korzystać mieszkańcy Kupna. Koszt wykonania tego odcinka od km 0+888 do km 1+063. wyniósł ponad 140 tys. Było to dokończenie chodnika wykonanego jeszcze w poprzednich latach.

Zakończyła się również  przebudowa ulicy Jaśminowej za kwotę ponad 260 tys. Inwestycja obejmowała przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej, gazowej, wodociągu, wykonanie wpustów ulicznych wraz z przyłączami oraz budowę jezdni.

Na ukończeniu jest budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków od drogi wojewódzkiej 875, a także remontowana droga gminna wewnętrzna od ul. Łąkowej do oczyszczalni. Nawierzchnię z betonu asfaltowego położono na odcinku od drogi wojewódzkiej 875 do oczyszczalni. Jednocześnie zwiększono na tym odcinku nośność do 40 ton. Koszt inwestycji to ponad 870 tys.

Roboty kontynuowane są na ul. Jana Pawła II. Koszt rozbudowy wyniesie prawie 1,8 mln zł. Roboty prowadzone są na odcinku od ronda na drodze wojewódzkiej nr 875 relacji Mielec-Leżajsk do skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju. Przebudowane zostaną 4 skrzyżowania. Powstaną 92 miejsca postojowe, chodnik z kostki brukowej po obu stronach ulicy, dwukierunkowa ścieżka rowerowa od ul. Wojska Polskiego w stronę ronda na drodze wojewódzkiej. Inwestycja obejmuje również budowę 3 azyli i 2 zatok autobusowych. Pojawi się nowe oświetlenie, ławki oraz urządzona od nowa zieleń dekoracyjna. Zwiększy się również przepustowość na skrzyżowaniu z ul. Obrońców Pokoju – wykonany zostanie dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających w lewo. Na realizację zadania gmina zdobyła dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości ponad 555 tys zł.

W jesieni zakończą się prace na Tetmajera i Piaskowej.

Rozbudowa ul. Piaskowej i przebudowa ul. Tetmajera kosztować będzie prawie 460 tys. zł. Wykonany będzie odcinek kanalizacji deszczowej oraz ułożony krawężnik i warstwa asfaltu.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-01-15 14:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 449 657